Tương truyền, vào đêm trăng Rằm sáng tỏ xuất hiện một đôi chim yến thân phát ngũ quang chao liệng trên bầu trời, được lúc thì sà xuống mặt đất, nơi có khu vườn xanh tươi, cúc vàng bung nở tỏa hương thơm ngát. Đôi chim yến vờn quanh từng đóa cúc, xin hương về cho đồng loại và trao lại những giọt ngọc châu tinh túy. Cảnh tượng này được dân làng bắt gặp, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện cho quốc thái dân an, chỉ cần có lòng thành lời nguyền sẽ ứng thực. Về sau, dân làng nơi đây gọi đêm trăng Rằm (15/8 Âm lịch) là Nguyệt Dạ Yến (Đêm trăng yến). Hằng năm, cứ đến ngày này, già trẻ trong làng đều ra khu vườn để gửi ngàn lời cầu nguyện theo cánh hải yến bay đi.

Tương truyền, vào đêm trăng Rằm sáng tỏ xuất hiện một đôi chim yến thân phát ngũ quang chao liệng trên bầu trời, được lúc thì sà xuống mặt đất, nơi có khu vườn xanh tươi, cúc vàng bung nở tỏa hương thơm ngát. Đôi chim yến vờn quanh từng đóa cúc, xin hương về cho đồng loại và trao lại những giọt ngọc châu tinh túy. Cảnh tượng này được dân làng bắt gặp, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện cho quốc thái dân an, chỉ cần có lòng thành lời nguyền sẽ ứng thực. Về sau, dân làng nơi đây gọi đêm trăng Rằm (15/8 Âm lịch) là Nguyệt Dạ Yến (Đêm trăng yến). Hằng năm, cứ đến ngày này, già trẻ trong làng đều ra khu vườn để gửi ngàn lời cầu nguyện theo cánh hải yến bay đi.

Tương truyền, vào đêm trăng Rằm sáng tỏ xuất hiện một đôi chim yến thân phát ngũ quang chao liệng trên bầu trời, được lúc thì sà xuống mặt đất, nơi có khu vườn xanh tươi, cúc vàng bung nở tỏa hương thơm ngát. Đôi chim yến vờn quanh từng đóa cúc, xin hương về cho đồng loại và trao lại những giọt ngọc châu tinh túy. Cảnh tượng này được dân làng bắt gặp, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện cho quốc thái dân an, chỉ cần có lòng thành lời nguyền sẽ ứng thực. Về sau, dân làng nơi đây gọi đêm trăng Rằm (15/8 Âm lịch) là Nguyệt Dạ Yến (Đêm trăng yến). Hằng năm, cứ đến ngày này, già trẻ trong làng đều ra khu vườn để gửi ngàn lời cầu nguyện theo cánh hải yến bay đi.

Tương truyền, vào đêm trăng Rằm sáng tỏ xuất hiện một đôi chim yến thân phát ngũ quang chao liệng trên bầu trời, được lúc thì sà xuống mặt đất, nơi có khu vườn xanh tươi, cúc vàng bung nở tỏa hương thơm ngát. Đôi chim yến vờn quanh từng đóa cúc, xin hương về cho đồng loại và trao lại những giọt ngọc châu tinh túy. Cảnh tượng này được dân làng bắt gặp, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện cho quốc thái dân an, chỉ cần có lòng thành lời nguyền sẽ ứng thực. Về sau, dân làng nơi đây gọi đêm trăng Rằm (15/8 Âm lịch) là Nguyệt Dạ Yến (Đêm trăng yến). Hằng năm, cứ đến ngày này, già trẻ trong làng đều ra khu vườn để gửi ngàn lời cầu nguyện theo cánh hải yến bay đi.

Tương truyền, vào đêm trăng Rằm sáng tỏ xuất hiện một đôi chim yến thân phát ngũ quang chao liệng trên bầu trời, được lúc thì sà xuống mặt đất, nơi có khu vườn xanh tươi, cúc vàng bung nở tỏa hương thơm ngát. Đôi chim yến vờn quanh từng đóa cúc, xin hương về cho đồng loại và trao lại những giọt ngọc châu tinh túy. Cảnh tượng này được dân làng bắt gặp, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện cho quốc thái dân an, chỉ cần có lòng thành lời nguyền sẽ ứng thực. Về sau, dân làng nơi đây gọi đêm trăng Rằm (15/8 Âm lịch) là Nguyệt Dạ Yến (Đêm trăng yến). Hằng năm, cứ đến ngày này, già trẻ trong làng đều ra khu vườn để gửi ngàn lời cầu nguyện theo cánh hải yến bay đi.