Gạo Hạt Ngọc Trời – Thổ Nguyên

Khuyến mãi

Gạo Hạt Ngọc Trời – Thổ Nguyên cho cơm xốp, tơi hạt và sáng bắt mắt, phù hợp với mọi đối tượng và nâng vị cho mọi món ngon dùng chung.

Gạo Hạt Ngọc Trời – Thổ Nguyên là sản phẩm đạt giải Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value).