Gạo Hạt Ngọc Trời – Lộc Tín

Khuyến mãi

Gạo Hạt Ngọc Trời – Lộc Tín cho chất cơm dẻo, thơm lài là sự khẳng định về uy tín và chất lượng sản phẩm của Lộc Trời, cũng là uy tín của chúng ta và là sự tín nhiệm chúng ta ký thác tới người được nhận.