Gạo Hạt Ngọc Trời – Lộc Nhân

Khuyến mãi

Gạo Hạt Ngọc Trời – Lộc Nhân với vị ngọt hậu, cơm dẻo, thơm đặc trưng là một trong những điều tốt lành mà chúng ta có thể dùng như một thông điệp của việc quan tâm đến sức khỏe, của yêu thương nâng niu để gửi đến người thân, đến bạn bè.